Menu
Licznik odwiedzin
189220
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszytkie
335
346
2085
165737
30741
42674
189220

Pszczółki

 

ROK SZKOLNY

2 0 1 5 / 2 0 1 6
 


        api000

 

    
P9100594 P9100596

P9110602 P9110604
 
  
  ZAMIERZENIA NA MIESIĄC STYCZEŃ

„Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.”
- rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów
i sekwencji
- doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz
różnic między światem realnym i fantastycznym
- kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania
- usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne

„Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.”
- budzenia poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcenie dzieci do
zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów
dawnej architektury
- organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu
czynności w sytuacjach życiowych
- rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych
- wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji

„Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nim to jest gratka.”
- budzenie przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie
szacunku i przywiązania wobec dziadków
- rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu
- zapoznanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polaki
- kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych
z przygotowaniem i spożywaniem poczęstunku
- umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością

„O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm, nie od święta.”
- zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym
i hodowlanym w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby)
- kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych)
- budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych
- rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce

© Przedszkole nr 186 w Poznaniu